DỰ ÁNLOẠI ỐNGSỐ LƯỢNGNĂM THỰC HIỆN
Xây dựng khu lấn biển Tuần Châu, Quảng Ninh– Geotube chu vi 11,2m x 50m dài, 5 cổng bơm, chiều cao bơm 2,6m cố kết 2,1m
– Geotube chu vi 9m x 50m dài, 5 cổng bơm, chiều cao bơm 2,1m cố kết 1,8m
– Geotube chu vi 7m x 50m dài, 5 cổng bơm, chiều cao bơm 1,5m cố kết 1,3m
7.5002016
Xây dựng khu lấn biển Tuần Châu, Quảng Ninh– Geotube chu vi 11,2m x 50m dài, 5 cổng bơm, chiều cao bơm 2,6m cố kết 2,1m
– Geotube chu vi 9m x 50m dài, 5 cổng bơm, chiều cao bơm 2,1m cố kết 1,8m
13.0502016
Kè giữ chân bãi tắm, khu đô thị quốc tế Đa Phước, Đà Nẵng– Ống địa Geotube chu vi 11.2mx50m dài, 5 cổng bơm9502016
Kè cảng tạm Đại Hùng– Ống địaGeotube chu vi 11.2mx50m dài, 5 cổng bơm2002016
Thi công thử nghiệm san lấp khu du lịch Hòn Dấu– Ống địa Geotube chu vi 11.2mx50m dài, 5 cổng bơm.
– Ống địa Geotube chu vi 11.2mx25m dài, 5 cổng bơm
5002017
Dự án Bãi Trường, Phú Quốc– Ống địa Geotube chu vi 11.2mx50m dài, 5 cổng bơm
– Ống địa Geotube chu vi 11.2mx30m dài, 3 cổng bơm
– Ống địa Geotube chu vi 15.7mx20m dài, 2 cổng bơm
– Ống địa Geotube chu vi 4.3mx20m dài, 2 cổng bơm
– Ống địa Geotube chu vi 5mx20m dài, 2 cổng bơm
– Ống địa Geotube chu vi 6.3mx20m dài, 2 cổng bơm
– Ống địa Geotube chu vi 8mx20m dài, 2 cổng bơm
– Ống địa Geotube chu vi 10mx20m dài, 2 cổng bơm
– Ống địa Geotube chu vi 4.3mx10m dài, 3 cổng bơm
– Ống địa Geotube chu vi 7mx10m dài, 2 cổng bơm
– Ống địa Geotube chu vi 11.2mx40m dài, 5 cổng bơm
1.2602015
Gói thấu 2.2A NDTDP thuộc dự án phát triển giao thông đồng bằng Bắc Bộ– Geotube 2.1×4.1x50m, chu vi 11.2m, 5 cổng bơm
– Geotube 1.3×2.9x50m, chu vi 7m, 5 cổng bơm.
– Geobag chu vi 4.4m x dài 20m
– Geobag chu vi 8.3m x dài 20m
– Geobag chu vi 4.9m x dài 20m
9.5772015
Gói thấu 2.2B NDTDP thuộc dự án phát triển giao thông đồng bằng Bắc Bộ– Ống địa kỹ thuật chu vi 11.2x12m dài
– Ống địa kỹ thuật chu vi 8x8m dài
– Ống địa kỹ thuật chu vi 4x11m dài
– Bao nối đầu ống địa kỹ thuật chu vi 7m x 2.9m
– Bao địa kỹ thuật các loại (14 loại) chu vi từ 4.3m – 12.4m x 3-20m dài
8.6992014 – 2015
Gói thầu CV-A2.1  NDTDP thuộc dự án phất triển giao thông đồng bằng Bắc Bộ– Bao địa kỹ thuật T100P chu vi 4.9mx10x dài
– Bao địa kỹ thuật T100P chu vi 4.9mx20m dài
– Ống địa kỹ thuât chu vi 11.2m x dài 50m
– Ống địa kỹ thuật chu vi 7m x dài 50m
2.4002015
Gói thấu 2.2A NDTDP thuộc dự án phát triển giao thông đồng bằng Bắc Bộ– Ống địa kỹthuật Geotube các loại (10 loại)8.3052014 – 2015
Gói thấu 2.2B NDTDP thuộc dự án phát triển giao thông đồng bằng Bắc Bộ– Ống địa kỹ thuật chu vi từ 5-11.2m x 30-56m dài
– Bao Geocontainer nối đầu ống 11m3/bao
4.2792014 – 2015

 

Xem trang sản phẩm