DỰ ÁNLOẠI ỐNGSỐ LƯỢNG
Xây dựng khu lấn biển Tuần Châu, Quảng Ninh– Geotube chu vi 11,2m x 50m dài, 5 cổng bơm, chiều cao bơm 2,6m cố kết 2,1m
– Geotube chu vi 9m x 50m dài, 5 cổng bơm, chiều cao bơm 2,1m cố kết 1,8m
– Geotube chu vi 7m x 50m dài, 5 cổng bơm, chiều cao bơm 1,5m cố kết 1,3m
7.500
Xây dựng khu lấn biển Tuần Châu, Quảng Ninh– Geotube chu vi 11,2m x 50m dài, 5 cổng bơm, chiều cao bơm 2,6m cố kết 2,1m
– Geotube chu vi 9m x 50m dài, 5 cổng bơm, chiều cao bơm 2,1m cố kết 1,8m
13.050
Kè giữ chân bãi tắm, khu đô thị quốc tế Đa Phước, Đà Nẵng– Ống địa Geotube chu vi 11,2m x 50m dài, 5 cổng bơm950
Kè cảng tạm Đại Hùng– Ống địa Geotube chu vi 11,2m x 50m dài, 5 cổng bơm200
Thi công thử nghiệm san lấp khu du lịch Hòn Dấu– Ống địa Geotube chu vi 11,2m x 50m dài, 5 cổng bơm.
– Ống địa Geotube chu vi 11,2m x 25m dài, 5 cổng bơm
500
Dự án Bãi Trường, Phú Quốc– Ống địa Geotube chu vi 11,2m x 50m dài, 5 cổng bơm
– Ống địa Geotube chu vi 11,2m x 30m dài, 3 cổng bơm
– Ống địa Geotube chu vi 15,7m x 20m dài, 2 cổng bơm
– Ống địa Geotube chu vi 4,3m x 20m dài, 2 cổng bơm
– Ống địa Geotube chu vi 5m x 20m dài, 2 cổng bơm
– Ống địa Geotube chu vi 6,3m x 20m dài, 2 cổng bơm
– Ống địa Geotube chu vi 8m x 20m dài, 2 cổng bơm
– Ống địa Geotube chu vi 10m x 20m dài, 2 cổng bơm
– Ống địa Geotube chu vi 4,3m x 10m dài, 3 cổng bơm
– Ống địa Geotube chu vi 7m x 10m dài, 2 cổng bơm
– Ống địa Geotube chu vi 11,2m x 40m dài, 5 cổng bơm
1.260
Gói thấu 2.2A NDTDP thuộc dự án phát triển giao thông đồng bằng Bắc Bộ– Geotube 2,1×4,1x50m, chu vi 11,2m, 5 cổng bơm
– Geotube 1,3×2,9x50m, chu vi 7m, 5 cổng bơm.
– Geobag chu vi 4,4m x dài 20m
– Geobag chu vi 8.3m x dài 20m
– Geobag chu vi 4.9m x dài 20m
9.577
Gói thấu 2.2B NDTDP thuộc dự án phát triển giao thông đồng bằng Bắc Bộ– Ống địa kỹ thuật chu vi 11,2 x 12m dài
– Ống địa kỹ thuật chu vi 8 x 8m dài
– Ống địa kỹ thuật chu vi 4 x 11m dài
– Bao nối đầu ống địa kỹ thuật chu vi 7m x 2,9m
– Bao địa kỹ thuật các loại (14 loại) chu vi từ 4.3m – 12,4m x 3-20m dài
8.699
Gói thầu CV-A2.1  NDTDP thuộc dự án phất triển giao thông đồng bằng Bắc Bộ– Bao địa kỹ thuật T100P chu vi 4,9m x 10m dài
– Bao địa kỹ thuật T100P chu vi 4.9mx20m dài
– Ống địa kỹ thuât chu vi 11,2m x dài 50m
– Ống địa kỹ thuật chu vi 7m x dài 50m
2.400
Gói thấu 2.2A NDTDP thuộc dự án phát triển giao thông đồng bằng Bắc Bộ– Ống địa kỹ thuật Geotube các loại (10 loại)8.305
Gói thấu 2.2B NDTDP thuộc dự án phát triển giao thông đồng bằng Bắc Bộ– Ống địa kỹ thuật chu vi từ 5-11,2m x 30-56m dài
– Bao Geocontainer nối đầu ống 11m3/bao
4.279
Xem trang sản phẩm