TÊN DỰ ÁNCHỦNG LOẠISỐ LƯỢNGNĂM THỰC HIỆN
Dự án PT GT Vận Tải KV Đồng Bằng Bắc BộHOCK
GX
200/200
125.0002014
Các dự án thử nghiệm cho nhà máyARITEX
TRG
16
2.15003/2013
Lớp gia cố cho các đường chính của kênh nước thải tại KCN Đình VũARITEX
TRG
16
3.50011/2013
Đường liên cảng Phú MỹHOCK
GX
100/100
78.000
185.000
2012-2014
Dự án Núi Pháo – giai đoạn 1HOCK
GX
100/100
43.0002012
Dự án Nhà Máy Nhiệt Điện Duyên Hải 1  -Trà VinhTRG
15
HOCK
GX
400/50
80.000
31.000
2014-2015
Cải tạo nâng cấp Quốc Lộ 10 Ninh Phúc – Cầu Điền Hộ Tỉnh Ninh Bình (Vải địa kỹ thuật cốt thủy tinh)TRG
100FG
19.8002015
Đường nội bộ – Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn Thanh Hóa (Lưới thủy tinh)TRG
100FG
2.0002015
Xem trang sản phẩm