TÊN DỰ ÁNCHỦNG LOẠISỐ LƯỢNGNĂM THỰC HIỆN
Dự án PT GT đồng bằng Bắc Bộ (NDTDP) giai đoạn 2, bao gồm:
– Chỉnh trị cửa Lạch Giang
– Hành lang đường thuỷ số 3 Sông Ninh Cơ, Nam Định
(2x6x0,3)m
(2x5x0,5)m
18.000
8.000
2013 – 2015
Dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đoan (giai đoạn 2)(2x6x0,3)m1.5002015
Dự án TL – 725 Di Linh – Lâm Đồng(2x1x1)m
(1,5x1x1)m
2.7402015
Dự án Luồng cho tàu vào Sông Hậu Gói thầu 6A và 6B(6x2x0,23)m156.0002015
Xem trang sản phẩm