TÊN DỰ ÁN CHỦNG LOẠI SỐ LƯỢNG
Xử lý bãi rác Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội HSE 1.5mm 172.000
Trạm xử lý nước rỉ rác, Quế Võ, Bắc Ninh HSE 2.0mm 15.000
Khu xử lý rác thải huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh HSE 2.0mm 28.000
Dự án liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn HSE 2.0mm 600.000
Xử lý bãi rác thải Bầu Cát, Long Thành, Đồng Nai HSE 2.0mm 25.550
Dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn,Thanh Hóa HSE 1.0mm
HSE 2.0mm
3.309
590.000
Xử lý bãi rác thải Tây Sơn, Bình Định HSE 2.0mm 28.834
Xử lý bãi rác thải Phú Mỹ, Bình Định HSE 2.0mm 104.500
Hố Biogas các loại HSE 0.5mm 38.200
Hạ tầng Bãi Gyps đã qua xử lý
Gói thầu: Xây dựng hạ tầng Bãi Gyps khu vực 1
HSE 1.0mm 66.000
Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải 3 HSE 1.5mm 150.000
Xử lý bãi rác thải Nghi Lộc, Nghệ An HSE 1.5mm 31.000
Dự án FLC Thanh Hóa HSE 1.0mm 40.000
Dự án bãi xử lý rác thải Tam Xuân 2, Quảng Nam HSE 1.5mm 100.000
Dự án bãi rác Hòa Phú, Buôn Mê Thuột HSE 2.0mm 117.700
Dự án nhà máy Nhiệt điện Thăng Long, Quảng Ninh HSE 1.0mm 540.000
Dự án nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Thanh Hóa HSE 1.5mm 390.000
Dự án nhà máy Nhiệt điện Hải Dương HSE 1.5mm 600.000
Dự án làm hồ nuôi trồng thủy sản, tỉnh Bạc Liêu HSE 1.0mm 600.900
Dự án làm hồ nuôi trồng thủy sản, tỉnh Bình Định HSE 0.5mm 423.000
Dự án Xây dựng hồ điều hòa thu gom nước róc từ bãi thải Gyps, Lào Cai HSE 2.0mm 40.000
Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng và tiền xử lý chất thải dioxin, sân bay Biên Hòa HSe 1.5mm 80.000
Dự án nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu, Hậu Giang HSE 1.5mm 302.000
Xem trang sản phẩm