Vải địa kỹ thuật không dệt ART: Dự án tiêu biểu

Tên dự án

Chủng loại

Số lượng (m2)

Năm thực hiện

Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ, Ninh Bình

ART 12

5.500.000

2006 - 2010

Dự án đường Cao tốc Láng - Hoà Lạc

ART 12

650.000

2005 - 2010

Dư án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (gói thầu EX-1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

ART12

5.250.000

2008 - 2013

Dự án đường sắt Lim,Phả Lại

ART 22

550.000

2008 - 2010

Dự án Cầu Thanh Trì - Hà Nội

ART 15

1.075.000

2005 - 2010

Dự án đường Nam Sông Hậu

ART 25

ART 12

310.000

2006 - 2010

Kè biển Đồ Sơn, Hải Phòng

ART 15

230.000

2007 - 2010

Đê kè Hà Tây, Hà Nội

ART 28

37.400

2009 - 2010

Đường khu Công Nghiệp Dung Quất, Quảng Ngãi

ART 40

32.000

2010

Dự án Cảng Đình Vũ, Hải Phòng

ART 17

290.000

2007 - 2010

Dự án khu đô thị Orange Garden

ART 12

450.000

2009 - 2010

Dự án Cầu Phù Đổng, Hà Nội

ART 15

95.000

2010

Dự án Cầu Nhật Tân – Hà Nội

ART 15

45.000

2010

Đường trục phía nam tỉnh Hà Tây

ART 12

120.000

2010

Dự án nâng cấp cải tạo Quốc Lộ 39

ART 12

75.000

2010

Dự án Quốc Lộ 3 mới và mạng lưới đường khu vực

ART 12

570.000

2011 - 2013

Dự án tổ hợp Bauxit Nhôm Lâm Đồng

ART 400(PE)

600.000

2011 - 2014

Dự án đường Hà Nội - Lào Cai

ART 12

245.000

2011 - 2013

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi 

ART 12

180.000

2014

Dự án nâng cấp mở rộng  Quốc Lộ 61

ART 12

ART 25

300.000

2014 – 2015

Dự án nâng cấp mở rộng Quốc Lộ 91

ART 12

ART 25

1.000.000

2014 – 2015

Xuất khẩu đi Thái Lan, Lào, Malaysia, Singapore, Ba Lan

Nhiều loại

2.500.000

2008 – 2014

Dự án Cầu Thái Hà, Hà Nam

ART 12A

ART 25

90.000

40.000

2015-2016