Rọ đá Bassac

Rọ đá, thảm đá, rồng đá, rọ đá neo và các sản phâm mắt lưới lục giác xoắn kép mang thương hiệu Bassac Gabion của chúng tôi phục vụ công trình như: Đê chắn sóng, kè vờ, kè chỉnh trị, gia cố mái dốc chống xói, chống sụt trượt và các công trình gia cố nền mái dốc của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa.  

 

Đặc điểm Ứng dụng Thông số kỹ thuật Tài liệu

 

 

Hình 1. Qui định kích thước mắt lưới

Hình 2. Kích thước hình học của rọ đá

Hình 3. Kích thước hình học của thảm đá

 

Hình 4. Kích thước hình học của rọ đá neo

.

Hình 5. Rồng đá

 

Rọ đá, thảm đá và các sản phẩm mắt lưới lục giác xoắn kép được phân loại theo chức năng, mục đích ứng dụng khi thiết kế. Các chức năng chính và mục đích ứng dụng sản phẩm được thể hiện trong bảng 1.

Bảng 1. Phân loại thảm – rọ đá

Sản phẩm

Chức năng sơ cấp

Chức năng thứ cấp

Ứng dụng cơ bản

1. Rọ đá

- Bảo vệ

- Chịu lực

- Chống xói

- Thoát nước

- Tường chắn đất

- Kết cấu chân khay

- Lớp bảo vệ mái dốc

- Các kết cấu tràn, chỉnh trị dòng, đê đập trọng lực …

2. Thảm đá

- Chống xói

- Thoát nước

- Bảo vệ

- Chịu lực

- Thảm chống xói bờ, mái dốc

- Đáy kênh dẫn dòng

 

3. Rọ thảm đá

- Bảo vệ

- Chịu lực

- Chông xói

- Thoát nước

- Chân khay tường trọng lực.

- Các kết cấu bảo vệ, chống xói mái dốc đặc biệt.

- Thân đáy đập tràn, kênh dẫn dòng, bể tiêu năng …

4. Rồng đá

- Bảo vệ

- Chịu lực

- Chông xói

- Thoát nước

- Hộ chân khay, chân đê.

- Các kết cấu chỉnh trị (Đê chắn sóng, đá đổ)

5. Rọ đá neo

- Chịu lực

- Bảo vệ

- Gia cường nền

 

- Tường chắn rọ đá neo (Tường đất có cốt bản mặt rọ đá)

6. Lưới lục giác xoắn kép

- Bảo vệ

 

- Hệ thống lưới bảo vệ.