Ô địa kỹ thuật

Đặc điểm Ứng dụng Thông số kỹ thuật Tài liệu

Đặc điểm.

            Ô địa kỹ thuật (GEOCELL) là hệ thống các ô vách ngăn được sản xuất từ vật liệu HDPE tỷ trọng cao  hoặc Polypropylene hàn bằng phương pháp siêu âm tạo nên một cấu trúc hình mạng ba chiều.

Hệ thống Geocell có các loại kích thước khác nhau, phù hợp với từng ứng dụng cụ thể như:

-  Chiều cao của ô:  50mm ÷  300mm (±0,5mm)

- Khoảng cách mối hàn: 260mm ÷  1000mm (±1,0mm)

Khoảng cách mối hàn

356 mm

445 mm

712 mm

Kích thước ô khi căng

252 mm x 252 mm

315 mm x 315 mm

503 mm x 503 mm

Kích thước tấm tiêu chuẩn

2.52 m x 7.3 m

2.52 m x 91.2 m

2.52 m x 14.60 m

 

Ứng dụng:

              Ô GEOCELL được thiết kế cho các ứng dụng nhằm ổn định nền đất và kiểm soát xói mòn. Các ứng dụng cụ thể của ô GEOCELL được sử dụng:

*  Trong các công trình phòng hộ mái dốc.

-   Gia cố toàn bộ mặt cắt kênh;

-   Gia cố đáy kênh;

-   Gia cố thành kênh;

-   Gia cố bờ kênh...

* Tường chắn đất có cốt.

 * Nền đường tạo nên một hệ thống gia cường vứng chắc và bền với thời gian.