Lưới địa kỹ thuật: Dự án tiêu biểu

Lưới địa kỹ thuật

Tên dự án

Project name

Loại

Kind

Số Lượng

Quantity (m2)

Năm thực hiện

Year

Dự án PT GT Vận Tải KV Đồng Bằng Bắc Bộ

Nothern Delta Transportation Development Project – NDTDP (WB6)

HOCK GX 200/200

125.000

2014

Các dự án thử nghiệm cho nhà máy

The trial project for the working plant of consolidated

ARITEX

TRG 16

2.150

03/2013

Lớp gia cố cho các đường chính của kênh nước thải tạiKCNĐình Vũ 
The Base Layer reinforcement for the main road of waste water channel in Dinh Vu IDZ

ARITEX

TRG 16

3.500

11/2013

Inter – Connection Access Road to Phu My Ports

HOCK GX 100/100

78.000/

185.000

2012-2014

Dự án Núi Pháo – giai đoạn 1

Nui Phao Mining project – phase I

HOCK GX 100/100

43.000

2012

Dự án Nhà Máy Nhiệt Điện DH 1-Trà Vinh- Duyen Hai 1 thermal power plant project

 TRG 15

HOCK GX 400/50

80.000

31.000

2014-2015

Cải tạo nâng cấp Quốc Lộ 10 Ninh Phúc - Cầu Điền Hộ Tỉnh Ninh Bình  (Vải địa kỹ thuật cốt thủy tinh

Renovate and upgrade Highway 10 Ninh Phuc - Cau Dien Ho, Ninh Binh Province (Geotextile reinforced glass)

TRG 100FG

19.800

2015

Đường nội bộ - Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn Thanh Hóa (Lưới thủy tinh)

Internal roads - Nghi Son oil refinery in Thanh Hoa (Glass grid)

TRG 100FG

2.000

2015