Lịch sử phát triển

CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM là nhà sản xuất và kinh doanh các sản phẩm địa kỹ thuật chuyên nghiệp số 1 Việt Nam. Công ty được tách ra từ công ty TNHH sản xuất và xây dựng Thi Sơn vào tháng 12 năm 2008

 

2002

Thành lập công ty TNHH sản xuất và xây dựng Thi Sơn

2003

Đầu tư 1 dây chuyền sản xuất vải địa kỹ thuật không dệt – ART có công suất 8 triệu m2/ năm tại khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam

2005

Sản phẩm vải không dệt ART được cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

2006

Đầu tư nhà máy xơ hóa học

Mở rộng nhà máy vải không dệt, nâng công suất lên 16 triệu m2/ năm

2008

Mở rộng nhà máy vải không dệt, nâng công suất lên 30 triệu m2/năm

22/12/2008 tách ra từ công ty TNHH sản xuất và xây dựng Thi Sơn, thành lập công ty TNHH vải địa kỹ thuật Việt Nam

2009

Mở rộng them chi nhánh công ty khu vực phía Nam, đặt tại KCN Nhựt Chánh – tỉnh Long An

Đầu tư dây chuyền sản xuất màng chống thấm sét tổng hợp (GCL) tại Long An

Đầu tư dây chuyền sản xuất rọ đá tại Long An

2010

Đầu tư dây chuyền sản xuất bấc với công suất 50 triệu m dài / năm tại 2 nhà máy

2012

Đầu tư dây chuyền sản xuất bấc thấm ngang công suất 10 triệu m dài / năm

2013

Đầu tư dây chuyền sản xuất màng chống thấm HDPE – HSE với công suất 10 triệu m2/năm

Đầu tư dây chuyền sản xuất vải địa kỹ thuật dệt cường lực cao GET tại KCN Hà Nam

2014

Nâng cấp dây chuyền sản xuất rọ đá tại 2 nhà máy