Hình ảnh

ARITEX GEOTUBE ( DA . WB6)

Nhà máy tại Long An

Dây chuyền sản xuất

Cung cấp vải dệt GET 300 ( 300/300kN/m) dự án bãi GYPS - Dap Hải Phòng.

Cung cấp vải dệt GET 300 ( 300/300kN/m) dự án bãi GYPS - Dap Hải Phòng

Rọ đá

Vận chuyển

Dây chuyền vải không dệt

Rọ đá

Rọ đá

Thi công màng HDPE - hầm Biogas tại Quảng Nam

Vải dệt GET 20 tại dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng