Hình ảnh

Màng chống thấm cho hồ nuôi trồng thủy sản

Màng chống thấm HDPE cho thủy sản

Lưới chắn bùn sản xuất bởi Aritex

Lưới chắn bùn sản xuất bới Aritex

HDPE

Thi công màng HDPE

Hồ chứa nước HDPE

Cung cấp và thi công hàn màng HDPE

Cung cấp rọ đá

ARITEX GEOTUBE ( DA . WB6)

Nhà máy tại Long An

Dây chuyền sản xuất