Công nghệ trải bạt HDPE tăng năng suất cho vựa muối

Để nâng cao hiệu quả, năng suất cũng như chất luợng muối hạt, những năm gần đây, nhiều bà con đã áp dụng sản xuất muối trải bạt HDPE. Phương pháp sản xuất này sẽ cho năng suất tăng từ 10% trên một đơn vị diện tích, và tăng từ 2 - 3 giá so với muối làm theo cách truyền thống. Đặc biệt, từ khi áp dụng trải bạt HDPE trong sản xuất, muối làm ra trắng đẹp và chất lượng cao, giá muối được thu mua cao hơn.

 

 

Hình 1 cho thấy rằng 25% diện tích được bao phủ bởi HDPE có sản lượng tăng gần gấp đôi so với 75% diện tích không có màng HDPE. Suy ra, chúng ta có thể thấy rằng nếu toàn bộ khu vực được bao phủ bởi màng cứng HDPE, năng suất ao muối sẽ tăng lên khoảng 460 phần trăm.
 
Hình 1: Năng suất của ao muối
 
Nguyên nhân chính của việc tăng sản lượng này (lợi thế của ao nuôi với màng HDPE) là:
1. Quá trình bay hơi ngắn hơn, từ 25 ngày hệ thống truyền thống xuống 14 ngày với màng HDPE.
2. Thời gian quay vòng được cải thiện.
3. Việc thu hoạch và chất lượng muối được cải thiện (ô nhiễm bởi đất có thể tránh được)
4. Tuổi thọ lâu dài của màng HDPE sẽ làm giảm công tác chuẩn bị.
 
Quá trình trải màng HDPE được thực hiện theo quy trình thông thường, bắt đầu bằng cách đưa các cuộn màng HDPE đến vị trí ao gần nhất bằng thiết bị chuyên dụng như xe nâng hoặc máy ủi (xem hình trên cùng bên trái trong hình 2). Để tháo cuộn màng HDPE, một công cụ đơn giản được sử dụng với sự góp sức của con người như hình trên bên phải trong hình 2. Hình ảnh dưới cùng của hình 2 cho thấy quá trình hàn kép mí của các tấm màng HDPE.
 
                            
 
 
Hình 2: Quá trình lắp đặt màng HDPE
 

KẾT LUẬN

     

Ứng dụng màng HDPE tại ao muối sẽ làm tăng sản lượng muối nhiều so với ao muối không sử dụng HDPE, do đó việc áp dụng màng HDPE trong ao muối cần được mở rộng trong các năm tiếp theo.