Catalog công ty

CÁC SẢN PHẨM CHÍNH

- Vải địa kỹ thuật không dệt ART

- Vải địa kỹ thuật dệt GET

- Bấc thấm đứng VID

- Bấc thấm ngang RID

- Màng chống thấm sét tổng hợp GCL

- Màng chống thấm HDPE HSE

- Rọ đá

- Lưới địa kỹ thuật

- Túi địa kỹ thuật ARITEX GEOBAG

- Ống địa kỹ thuật ARITEX GEOTUBE

 

DOWNLOAD CATALOG BÊN DƯỚI

Download