Các dự án sử dụng vải địa kỹ thuật dệt GET

Vải địa kỹ thuật dệt GET /GT

Tên dự án

Project Name

Loại vải

Type

Số Lượng (m2)

Quantity (m2)

Năm thực hiện

Year

Dự án đường cao tốc HàNội - Hải Phòng

(gói thầu số 1,2,3,4,5,8,9,10)

Ha Noi – Hai Phong Highway Project

(Package No. 1,2,3,4,5,8,9,10)

GT 20

1.250.000

2011 - 2013

Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ, Ninh Bình

Cau Gie Highway, Ninh Binh

GT 20

345.000

2009 - 2010

Khu đô thị Du Lịch Cái Giá - Cát Bà

Cai Gia – Cat Ba Tourism and Urban Area

GT 15

GT 25

175.000

2009 - 2010

KCN Phú Mỹ – Vũng Tàu

Phu My Industrial Zone, Vung Tau Province

GT 10

75.000

2009 - 2010

Đường Liên Cảng Bà Rịa – Vũng Tàu

Road connecting Ba Ria- Vung Tau port

GT 40

100.000

2010

Đường Sân Bay Trà Nóc – Cần Thơ

Road at Tra Noc Airport – Can Tho Province

GT 10

95.000

2009

Dự án Cái Mép Thị Vải, Vũng Tàu

Cai Mep – Thi Vai Project,Vung Tau

GT 20

167.000

2008 - 2010

Dự án đường Hà Nội - Lào Cai

Ha Noi – Lao Cai Highway Project

GT 20

57.000

2012 - 2013

Dự án Quốc Lộ 3 mới và mạng lưới đường khu vực

Highway No. 3 and Local Roadway Project

GT 20

45.000

2012 - 2013

Dự án đường vành đai ven biển Phía Nam

The Southern Coastal Belt road project

GT 20

45.500

2012 – 2013

Cảng Đình Vũ, Hải Phòng

Dinh Vu Port, Hai Phong

GT 30

100.000

2012 - 2013

Dự án Tân Vũ – Lạch Huyện, Hải Phòng – Tan Vu - Lach Huyen Project, Hai Phong

GET 20

GET 40

400.000

500.000

2014 – 2015

Xây dựng hạ tầng bãi Gyps khu vực 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng: Hạ tầng bãi Gyps đã qua xử lý của Công ty Cổ phần Dap – Vinachem

Gyps landfill sector 1 infrastructure construction of the construction project:  treated Gyps landfill’s infrastructure of Dap - Vinachem Corporation

GET 300

GET 100

ART 20PP

177.000

61.000

60.000

2015-2016

Nhà máy đóng tàu Bason – Vũng Tàu

Bason Factory – Vung Tau

GET 60

220.000

2015-2016