Bấc thấm RID VID: Dự án tiêu biểu

Bấc thấm VID

Tên dự án

Project name

Loại Bấc

Kind

Số Lượng (m)

Quantity (m)

Năm thực hiện

Year

Dự án Xây Dựng QL 279 Bắc Cạn – Tuyên Quang

Highway No. 279 Bac Can – Tuyen Quang Construction

VID 65

95.000

2010 - 2011

Đường trục phía nam tỉnh Hà Tây

Southern road of Ha Tay Province

VID 65

420.000

2010 - 2011

Dự án mở rộng nâng cấp Quốc lộ 1A – Cầu Đoan Vĩ

Highway No. 1A –  Doan Vi Bridge Upgrading Project

VID 65

250.00

2010 - 2011

Dự án Quốc Lộ 3 mới và mạng lưới đường khu vực

Highway No. 3 and Local Roadway Project

VID 75

570.000

2011 - 2012

Dự án đường Hà Nội - Lào Cai

Ha Noi – Lao Cai Highway Project

VID 75

750.000

2011 - 2013

Dự án nâng cấp cải tạo Quốc Lộ 39

39 Highway Upgrading Project

VID 65

265.000

2010

Dự án KCN Hải Sơn và KCN Tân Đô, Bến Lức, tỉnh Long An

Hai Son IDZ and Tan Do IDZ, Ben Luc District, Long An Provine

VID 75

100.000

2010

Đường khu công nghiệp Phú Mỹ

Road at Phu My IDZ

VID 75

330.000

2010

Cảng Cái Mép Thị Vải, Vũng Tàu

Cai Mep Thi Vai Port, Vung Tau Province

VID 75

112.500

2010

Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

(gói thầu EX-1a,1b,2,3,4,5,6,7,8,9)

Hanoi – Haiphong Highway

(Package EX-1a,1b,2,3,4,5,6,7,8,9)

VID 75

18.810.000

2010 - 2013

Dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1

Duyen Hai 1 Thermal Powerplants Project

VID 75

1.500.000

2011

Đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên

Intercity road from Hanoi to Hung Yen

VID 75

175.400

2010

Dự án nhiệt điện Thái Bình

Thai Binh Thermal Powerplants Project

VID 65

2.200.000

2013-2014

Dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Thanh Hóa - Nghệ An

Highway No. 1A, from Thanh Hoa to Nghe An Upgrading Project

VID 65

2.550.000

2013-2014

Dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Quảng Bình

Highway No. 1A Quang Binh Upgrading Project

VID 75

1.600.000

2014