Thi công hàn màng HDPE

THIẾT BỊ HÀN MÀNG CHỐNG THẤM.

DANH SÁCH THIẾT BỊ.

                                                                           

 STT 

Thiết Bị 

Số lượng   Khả năng thực hiện  Nhãn hiệu
1

Máy hàn nhiệt ghép ( hàn ghép tự động) 50mm, 60mm, 70mm

05 2,5-5m/ phút

Comon(Bak)

DemTech

2 Máy hàn đùn 02   Xeon(Bak)
3 Máy thổi hơi nóng 02   Rion(Bak)
4 Máy kiểm tra độ bền phá hủy tại hiện trường và dụng cụ cắt mẫu thí nghiệm. 01   Teston(Bak)
5 Bộ thiết bị kiểm tra độ bền không phá hủy tại hiện trường. 01    
6 Máy phát điện 02 5.5KWH HONDA

 

Hình ảnh thiết bị:

 

TRẢI VÀ HÀN MÀNG HDPE TẠI DỰ ÁN LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

 

 

 CUNG CẤP MÀNG HDPE VÀ VẢI ĐỊA KỸ THUẬT TẠI DỰ ÁN HẠ TẦNG BÃI GYPS HẢI PHÒNG