Thi công hàn màng HDPE

Thiết bị hàn màng chống thấm:

1. Máy hàn nhiệt ghép (hàn ghép tự động) 50mm, 60mm, 70mm

 • Số lượng: 05
 • Khả năng thực hiện: 2,5 - 5m/phút
 • Nhãn hiệu: Comon(Bak) DemTech

2. Máy hàn đùn

 • Số lượng: 02
 • Nhãn hiệu: Xeon (Bak)

3. Máy thổi hơi nóng

 • Số lượng: 02 
 • Nhãn hiệu: Rion(Bak)

4. Máy kiểm tra độ bền phá hủy tại hiện trường và dụng cụ cắt mẫu thí nghiệm

 • Số lượng: 01 
 • Nhãn hiệu:Teston(Bak)

5. Bộ thiết bị kiểm tra độ bền không phá hủy tại hiện trường

 • Số lượng: 01  

6. Máy phát điện

 • Số lượng: 02
 • Khả năng thực hiện: 5.5kWh
 • Nhãn hiệu: HONDA

Hình ảnh thiết bị:

Trải và hàn màng HDPE tại Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Cung cấp màng HDPE và Vải địa kỹ thuật tại Dự án hạ tầng bãi Gyps Hải Phòng